Általános Bérlési Feltételek

 

TOKO autókölcsönző általános bérlési feltételek

Érvényes 2017.03.01-től

Minden magyarországi gépjárműbérlés során az ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK érvényesek, melyet bérlő a bérleti szerződés aláírásával elfogad.

 

 Általános Információk:

 

Korhatár és vezetői engedély

A gépjárműbérlés feltétele minimum B  kategóriás jogosítvány és minimum a 21. év betöltése. Ezen felül a bérlő legalább 1 éve érvényes vezetői engedéllyel, valamint személyi igazolvánnyal / útlevéllel kell, hogy rendelkezzen. A nem latin betűkkel kiállított vezetői engedéllyel rendelkezők számára nemzetközi vezetői engedély is szükséges. 

Másodvezető

A gépjárművet kizárólag azon személy(ek) vezetheti(k), aki(k) a bérleti szerződésen szerepel(nek).Másodvezető/másodvezetők megjelölésére lehetőség van megrendeléskor, mely díjtalan.
A bérlő és a másodvezető(k) meg kell, hogy feleljenek az "Általános bérleti feltételek"-ben foglalt feltételeknek.  

Bérleti díj

A minimális bérleti időtartam 1 nap (24 óra). A bérleti díj - amennyiben ettől eltérő feltételek nem kerülnek külön jelzésre –
tartalmazza:

·          Belföldi és külföldi használatot (km korlát: átlag napi 650 km), kivéve nem támogatott országok (az engedélyezett
országok listájáért kattints ide)

·          Kötelező biztosítás, baleseti és súlyadót

·          Casco biztosítás

·          Szervízköltséget (a nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért a bérlő felel)

·          Autó külső és belső tisztítását, vegyszeres kárpit tisztítás nélkül. (a nem rendeltetés szerű használatból eredő szennyeződések tisztítása a bérlőt terheli)

·          Évszaknak megfelelő gumigarnitúrát

·          Ügyfélszolgálatunk Non-stop elérhetőségét

·          Átadáskor a teli üzemanyagtartályt (80L) (az autót leadásakor szintén kérjük teletankolni)

A bérleti díjak nem tartalmazzák az üzemanyagot, a meg nem váltható önrészt (lásd "Biztosítás" rész), a nem rendeltetésszerű használatból eredő javítási költségeket, és minden egyéb, a bérlet során felmerülő egyéb költséget. 30 percen túli késedelmes vissza hozatal esetén plusz egy bérleti nap kerül felszámításra.

Fizetési feltételek

Fizetés történhet :

·          készpénzzel

·          átutalással

Ki- és visszaszállítás

Budapest és Dunakeszi területén a kiszállás díjmentes. Budapest és Dunakeszi közigazgatási határán kívül 5000 Ft/100km.

Pótdíj hiány esetén

Hiány esetén az alábbi díjak kerülnek felszámításra.

·          gépjármű dokumentumai (forgalmi engedély, zöldkártya), rendszámtábla hiánya esetén: bruttó 36.000 Ft

·          gyári kulcsok elvesztése esetén: bruttó 143.000 Ft

·          sérült vagy hiányzó navigációs rendszer esetén: bruttó 51.000 Ft

·          láthatósági mellény hiánya esetén: bruttó 600 Ft

·          KRESZ-csomag (elakadásjelző háromszög, egészségügyi csomag) hiánya esetén: bruttó 7.100 Ft 


Újratankolási szolgáltatás

A bérautók tele tankkal kerülnek átadásra, az esetleg hiányzó üzemanyagrész a bérlet végén az újratankolási szolgáltatás díjával (bruttó 5.000 Ft) együtt felszámításra kerül.

Biztosítás

A bérleti díj tartalmazza a kötelező, valamint - amennyiben ettől eltérő feltételek nem kerülnek külön jelzésre – a teljes körű törés és lopás elleni biztosítást. 
A meg nem váltható önrész mértéke:

·          bérlés esetén - amennyiben a keretszerződésben ettől eltérő feltételek nem kerülnek rögzítésre - 10%, de minimum 100.000 Ft káreseményenként,

A biztosítás el nem fogadása esetén a bérlő anyagi felelőssége önhibás töréskár és lopás esetén a kár helyreállításának teljes költségéig terjed. 

A biztosítás nem fedezi a gumiabroncsok, felnik, antenna, küszöb, tető sérüléseiből, a nem megfelelő üzemanyag-használat okozta meghibásodásból eredő, illetve semmilyen, a beltérben keletkezett kárt. 

Külföldre utazás

Amennyiben a gépjárművel el kívánja hagyni az országot, ezt átvételekor feltétlenül jeleznie kell. A bérelt gépjárművel a belépés a következő országokba engedélyezett: Az Európai Unió területe, Svájc, Szerbia, Montenegró, Bosznia Hercegovina.

Kiegészítő felszerelések

Az alábbi kiegészítő felszerelések igényelhetők előzetes megrendelésre, a rendelkezésre állás függvényében:

·          Kerékpár szállító: 1500 Ft/nap

·          Baba és gyermekülés: 1500 Ft/nap

·          Tetőbox: 1500 Ft/nap

·          Inverter: 1500 Ft/nap

·          GPS: 1500 Ft/nap

 

Objektív felelősségvállalási nyilatkozat

Magyarországon a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításának 2008. május elsejei hatályba lépésével a gépjármű tulajdonosa/üzemben tartója felelőssé tehető a tulajdonában lévő gépjárművel elkövetett szabálysértésekért. A hatóság a közlekedési szabályok megsértését különös szigorral szankcionálja. Kérjük, hogy tartsa be a sebességkorlátokat és a KRESZ egyéb előírásait!

A jogszabály alapján az autókölcsönzőkre kötelezettség hárul, mely szerint a bérleti szerződés mellékletét képező bizonyító erejű okirattal (nyilatkozat) bizonyítani kell, hogy az adott időpontban ki használta a gépjárművet. A használó adatait át kell adni a hatóságnak, aki a jogszabály alapján eljár, és gondoskodik a büntetés beszedéséről.

A nyilatkozat a bérleti szerződés érvényességének elengedhetetlen feltétele, és annak bizonyító erejű okirattá válása érdekében a szerződés megkötésével egyidejűleg két tanúnak is hitelesítenie kell. A nyilatkozaton fel kell tüntetni a bérlet pontos kezdő és befejező időpontjait, a hatóság felé a bérlő (használó) felelőssége az e két időpont közötti időtartamra terjed ki. Minden esetben fel kell tüntetni a gépjárművezető pontos adatait, és a lakcímet lakcímkártyával/lakcímbejelentővel igazolni kell. A gépjárművet kizárólag az a személy veheti át, aki a megrendelőn/a foglalásban szerepel. 

Kérjük, hogy segítse munkánkat a megrendelés/foglalás során a gépjárművezető adatainak pontos megadásával.


 

Általános bérleti feltételek

A TOKO autókölcsönző  (továbbiakban Bérbeadó) bérbe adja, Bérlő pedig, akinek neve és címe a Bérleti Szerződésen szerepel, bérbe veszi a Bérleti Szerződésben meghatározott járművet az alábbi feltételek szerint:

1. Bérlő megfelelő műszaki és esztétikai állapotban kapja meg a járművet, és köteles azt - a normál elhasználódást figyelembe véve - az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni, gyári kulcsokkal, eredeti dokumentumokkal, valamennyi kerékkel, eszközzel, tartozékkal és felszereléssel együtt, a Bérleti Szerződésben meghatározott egyezményes visszaadási helyen és időben (kivéve, ha Bérlő kéri és Bérbeadó engedélyezi a hosszabbítást, vagy ha Bérbeadó kérésére korábban kell azt visszaadnia). Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait, az annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépjárművet a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben lezárni, a gépjárműben értéket nem hagyni, a gépjárművel lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépjármű magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani. A fentiek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért Bérlő a kár teljes összegéig anyagi felelősséggel tartozik. Bérlő a Bérleti Szerződés aláírásával igazolja, hogy a jármű a szerződésen feltüntetett állapotban került átadásra. A gépjármű állapotáért Bérlő mindaddig felelősséggel tartozik, ameddig azt Bérbeadó vagy az általa felhatalmazott személy hivatalosan át nem vette.

2. A gépjárművet azon megnevezett Bérlő használhatja, aki több mint egy éve rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, és elmúlt 21 éves. A gépjárművet más, Bérlő által megnevezett olyan személy is használhatja, aki több mint egy éve rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, a bérbeadás idején elmúlt 21, ill. meghatározott kategóriák esetén 25 éves, és erre írásos bérbeadói ún. másodvezetői engedéllyel rendelkezik. A gépjármű állapotáért a bérlés ideje alatt minden esetben Bérlő felel.

3. A járművet tilos használni a következőkre:

·          másnak bérbe adni, kivéve Bérbeadó előzetes, írásbeli engedélyével

·          műszaki hiba vagy folyadékhiány (motorolaj, hűtőfolyadék) esetén továbbhaladásra

·          gépjárművezetés oktatására

·          jármű vagy pótkocsi mozgatására, vontatására, kivéve, ha Bérbeadó kifejezetten vontatás céljára adta      bérbe

·          tudatzavar, alkohol, kábítószer, altatószer, hallucinogén szer vagy más anyag - mely befolyásolhatja a reakcióképességet, ill. az öntudatot - befolyása alatti vezetésre, illetve tilos ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni

·          vámszabályokkal ellentétes és egyéb illegális szállításra

·          személyek, vagyontárgyak, pénzszállítmányok díjazás ellenében történő szállítására, hallgatólagosan vagy kimondva

·          autósport rendezvényeken, beleértve a versenyzést vagy arra való felkészülést (edzést), tesztvezetést

4. Bérlő köteles betartani a közúti forgalomra vonatkozó érvényben lévő bel- és külföldi jogszabályokat, és mint a jármű használója, s mint vezetői jogosítvány birtokosa, nem hivatkozhat arra, hogy nem ismeri ezen rendelkezéseket. Bérlő tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, hogy Bérbeadó jogosult Bérlő esetleges szabálytalan parkolásával kapcsolatos költségeket (bírságok, pótdíjak, stb.), továbbá az esetleges közigazgatási bírságokat Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is. Bérlő tudomásul veszi, hogy adatait Bérbeadó a jogszabályi felhatalmazás keretein belül kezeli, és szükség esetén – így közigazgatási bírság kivetése, parkolási díj, pótdíj érvényesítése, közlekedési szabályszegés elkövetőjére vonatkozó hatósági megkeresés esetén – az arra illetékesek részére kiszolgáltatja.

5. A szerződés megkötésekor Bérlő a szerződésben meghatározott óvadék fizetésére köteles, mely biztosítékul szolgál Bérlő által esetlegesen Bérbeadónak okozott károkért. A bérlet végén az óvadék visszafizetésre kerül, kivéve Bérlő károkozásának vagy egyéb tartozásának esetét. Bérbeadó nem köteles az óvadékot visszafizetni mindaddig, míg Bérlő esetleges kártérítési felelősségével vagy egyéb tartozásával kapcsolatosan függő kérdés áll fenn. Bérbeadó az óvadék után kamatot nem tartozik fizetni.

6. Bérlő köteles megtéríteni Bérbeadónak a következő díjakat, mint Bérbeadó követelését:

·          a felhasznált idő díját a Bérleti Szerződésen meghatározott árakon - figyelembe véve, hogy egy bérleti nap 24 óra, melyhez 29 percet meghaladó tovább használat esetén plusz egy bérleti nap kerül felszámolásra

·          a törés és/vagy lopás elleni biztosítás, a töréskár önrész csökkentés, amennyiben Bérlő azokat igénybe vette a Bérleti Szerződés szerint, és a díjszabás nem tartalmazza

·          a 17. pont szerinti önrészt, ill. kártérítést

·          a 3. pont bármely bekezdésének megszegésével okozott kieső napok díját a Bérleti Szerződés díjszabása szerint, a szállítási és kárjavítási költségeket, valamint az adminisztrációs költséget (bruttó 6.100 Ft)

·          ki- illetve visszaszállítási díjat, amennyiben a gépjárművet a bérbeadó irodán kívül, más helyszínen veszi fel ill. adja le, a Bérleti Szerződésben meghatározottak szerint

·          a kiegészítő felszerelések, úgymint navigációs rendszer, gyermekülés, tetőcsomagtartó stb. Bérleti Szerződésben meghatározott díját

·          újratankolási (üzemanyag és szerviz) díjat, amennyiben Bérlő leadáskor az átadás szerinti üzemanyag mennyiséghez képest kevesebb üzemanyaggal adja le a járművet

·          a közlekedési szabályok megszegéséből származó költségeket, bírságokat, pótdíjakat, valamint az előzőekkel összefüggésben felmerülő adminisztrációs (bruttó 6.100 Ft) és bírósági eljárási díjat

·          a gépjármű dokumentumai - forgalmi engedély  ill. a rendszámtábla elvesztése esetén darabonként bruttó 36.000 Ft, a gyári kulcsok elvesztése esetén bruttó 143.000 Ft, sérült vagy hiányzó navigációs rendszer esetén tételenként bruttó 51.000 Ft, a láthatósági mellény hiánya esetén bruttó 600 Ft, az elakadásjelző háromszög és/vagy egészségügyi csomag hiánya esetén bruttó 7.100 Ft kerül felszámításra tételenként

·          a gépjármű rendeltetésellenes használatából eredő túlzott kopása, ill. különlegesen szennyezett - beleértve a dohányszagot is - vagy a normál belső takarításon felüli kárpittisztítást, ill. fertőtlenítést igénylő állapota esetén, bruttó 19.100 Ft extra költség kerül felszámításra

·          ha megállapítást nyer, hogy Bérlő nem a gépjárműre előírt minőségű üzemanyagot használta, köteles az esetleg ebből eredő károsodás, valamint az üzemanyag költségeit megfizetni

·          késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével kalkulált összeget

·          a bérlet ideje alatt felmerülő működtetési és egyéb költségek (üzemanyag, parkolás stb.) Bérlőt terhelik

7. A bérelt gépjárművel Magyarország területét csak Bérbeadó előzetes írásos engedélyével lehet elhagyni. . Ezen rendelkezés megszegése, vagy annak kísérlete esetén Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, Bérlő teljes körűen felel mindennemű kárért, ill. a gépjármű hazaszállítási költségéért.

8. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjárművet a bérleti időszak végén a bérleti feltételektől eltérően nem az üzleti nyitva tartás ideje alatt adja le, úgy a gépjármű állapot felmérésére és a Bérleti Szerződés lezárására a leadást követő munkanap üzleti nyitva tartása idején kerül sor, mely eseményeken Bérlő jogosult jelen lenni. Bérlő lemond arról, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés és szerződés lezárás megállapításait vitassa, és tudomásul veszi, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés során megállapított, a bérlet során keletkezett káreseményekre fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége az Általános Bérleti Feltételek szerint fennáll, melyet Bérbeadó jogosult Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is.

A Bérleti Szerződés az abban foglalt díjszabás szerint jön létre. Amennyiben felek más díjszabás szerint kívánják folytatni a bérletet, úgy e tekintetben közöttük új szerződés jön létre. Amennyiben a bérlet kezdetekor megadott leadási feltételek nem egyeznek a tényleges visszaadás feltételeivel, a szerződés esetenként másik díjszabás alapján kerülhet elszámolásra. 

10. Amennyiben Bérlő a gépjárművet a Bérleti Szerződésben meghatározott leadási időponttól eltérően, azon túl is igénybe kívánja venni, ezt a szándékát legkésőbb a Bérleti Szerződés lejárta előtt 24 órával személyesen kell Bérbeadó tudomására hozni, az esetleg szükséges óvadék egyidejű befizetése mellett. Bérbeadó a Bérleti Szerződést nem köteles meghosszabbítani. Tartós bérlet esetén a Bérleti Szerződésben megjelölt napon a szerződést meg kell újítani, a gépjármű egyidejű bemutatása mellett.

11. A bérleti szerződés Bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a bérlet letelte után 24 órával Bérlő a gépjárművet kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépjárművet Bérlőtől visszavenni, akár a szükséges önhatalom eszközével is élve. Ugyanígy jogosult Bérbeadó a szerződést felmondani, és a gépjárművet Bérlőtől visszavenni, ha Bérlő Bérbeadó felé fennálló tartozását Bérbeadó írásos felszólítása ellenére sem rendezi. Bérbeadó mentesül a jármű visszaszerzéséből származó kár, felelősség vagy díjak alól, míg Bérlő nem mentesül a bérleti díj, valamint a visszaszerzés esetleges költségeinek terhe alól. Felek rögzítik, hogy amennyiben Bérlő a bérleti szerződés lejártát követő 24 órán belül az általa használt gépjárművet Bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy Bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy a gépjárműre nézve Bérlő a Btk. 317. §-ba ütköző sikkasztást követte el, s ezért Bérbeadó jogosult Bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépjárművet köröztetni. Ugyanígy járhat el Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák.

Bérlő vagy bármely felhatalmazott vezető a bérleti időszakban történt személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó baleset alkalmával:

·          köteles a rendőrség intézkedését kérni, ill. a jármű feltörése, rongálása, ellopása esetén a rendőrkapitányságon feljelentést tenni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap stb.) a bérbeadó irodában leadni

·          köteles 24 órán belül jelenteni a gépjárművel kapcsolatos minden eseményt a bérbeadó iroda felé

·          köteles kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép)

·          Bérlőnek nincs megegyezési joga, Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet

·          köteles előzetes egyeztetés alapján - Bérbeadó költségére - gondoskodni a gépjármű biztonságos elhelyezéséről és őrzéséről

·          köteles kitölteni a baleseti bejelentőt és a gépjármű-biztosítási kárbejelentőt, és eljuttatni azt Bérbeadó címére

13. Műszaki meghibásodás, baleset miatti mentési, ill. gépjárműcsere igény esetén Bérlő a bérbeadó irodától vagy a (+36) 70 6994447 telefonszámon köteles intézkedést kérni. Műszaki hiba esetén a legközelebbi szakszervizt keresheti fel, ahol Bérbeadó előzetes engedélye nélkül bruttó 19.100 Ft költségig a gépjárművet megjavíttathatja Bérbeadó költségére. A fentiek szerinti javítás esetén Bérlő köteles a lecserélt alkatrészt a javítótól elkérni, megőrizni és legkésőbb a bérleti szerződés elszámolásakor a bérbeadó irodában leadni. Ennek elmulasztása esetén a javítás költsége Bérlőt terheli. A gépjármű sérüléséből vagy műszaki hibájából eredő késedelmek költségeiért vagy az ezzel Bérlőnek okozott közvetett vagy következményes károkért Bérbeadó felelősséget nem vállal. Bérbeadó semmilyen módon nem felelős Bérlő által a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, értékekért, rakományért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért.

14. Bérbeadó garantálja a cseregépjármű kategóriájának azonosságát a bérelt gépjármű kategóriájával.. Bérlő önhibás közlekedési balesete, ill. lopáskár esetén Bérbeadó fenntartja a jogot újabb gépjármű kiadásának megtagadására.

15. Tartós bérlet esetén a Bérlő köteles a kötelező műszaki szemlére a gépjárművet Bérbeadó által megjelölt helyen és időben rendelkezésre bocsátani. A szemle későbbi elvégeztetése, ill. elmulasztása esetén +500 km túllépés esetén bruttó 50.000 Ft-ot, ezen felül minden megkezdett 100 km-re további bruttó 1.000 Ft-ot kell Bérbeadó részére kötbérként megfizetni.

16. A Bérleti Szerződésben meghatározott gépjárműre kötelező felelősségbiztosítás köttetett a magyar törvények értelmében, rendelkezik casco biztosítással.

17. Bérlő a biztosítási önrész feltételei szerint saját hibás baleset esetén a kár bruttó értékének 10%-át, de minimum  200.000 Ft-ot, 2 000.000 Ft feletti kárérték esetén a javítás bruttó értékének 10%-át köteles kártérítésként megfizetni. Lopáskár és totálkár káresemény esetén a Bérlő kárviselésének mértéke a gépjármű bruttó beszerzési árának 10%-a, a vételi számla alapján. Lopás, totálkár, nagy értékű károkozás, javítási költséget meghaladó saját hibás baleset esetén Bérbeadó fenntartja a jogot a bérleti szerződés lezárása után is a 10%-os önrész, ill. a kárviselési mérték Bérlő felé történő érvényesítésére a javítási számla, a vételi számla, ill. a biztosító elszámolása alapján. A biztosító térítésének hiányában – függetlenül a biztosítási ügyintézés, illetve a térítés elmaradásának okától – Bérlő kártérítés címén köteles megfizetni az önrész Bérleti Szerződésen feltüntetett összegét, amennyiben a gépjárművet a bérlet ideje alatt keletkezett sérüléssel vagy károsodással szolgáltatja vissza. A kárviselés mértéke függ a biztosítási önrész megváltástól. A biztosítás el nem fogadása esetén a bérlő anyagi felelőssége önhibás töréskár és lopás esetén a kár helyreállításának teljes költségéig terjed. A biztosítás nem fedezi a gumiabroncsok, felnik, antenna, küszöb, tető sérüléseiből, a nem megfelelő üzemanyag-használat okozta meghibásodásból eredő, illetve semmilyen, a belső térben keletkezett kárt, melyekre Bérlő kártérítési felelőssége az önrész összegétől függetlenül teljes körűen fennáll.Bérlő elfogadja a törés- és lopáskár számítás adatait és esetleges utólagos korrekció esetén a különbözetet köteles megfizetni. Bérlő a teljes, akár a gépjármű értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni:

·          a gépjármű mindazon károsodásáért, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett, ha az nem biztosítási esemény

·          lopás és részlopás károk esetén, amennyiben Bérlő a gépjárműben hagyta a gépjármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét vagy a hatóság előtt a tulajdoni vagy a használati jog igazolására alkalmas iratokat

·          a km-számláló szerkezet meghibásodásának a bérbeadó iroda felé történő azonnali jelentésének elmulasztásáért

·          Bérlő vagy közreműködője minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza

·          tehergépjárműnél a rakterület túlterheléséből eredő és a rakterület egyéb sérüléseiért

18. A szolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, amikor Bérlő a gépjárművet Bérbeadónak leadta. A teljesített szolgáltatásról a számla kiállítása az általános forgalmi adóról szóló törvény 163.§. (1)-(2) bekezdésében foglalt határidőn belül történik. Számlázással kapcsolatos reklamációt Bérbeadó a Bérleti Szerződés lezárását követő 60 napig fogad el.

20. Bérbeadó a devizában nyilvántartott díjait Bérlő banki átutalással történő fizetése esetén a Bérleti Szerződés lezárása napján Bérbeadó számlavezető bankjának érvényes valuta eladási árfolyamán váltja forintra, hitelkártyával történő fizetés esetén Bérlő számlavezető bankjának érvényes árfolyama az irányadó.

21. Bérbeadó jogosult nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíteni változatlan formában, közvetített szolgáltatásként.

22. A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés után írták alá. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.


 

Adatkezelési szabályzat

Jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a TOKO Autókölcsönző (székhelye:, képviseli: Borszéki Levente  ügyvezető, elektronikus levezési cím: , a továbbiakban: Szolgáltató) az autókölcsönzési tevékenységével összefüggésben kapott adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, stb. kapcsolatos szabályokat rögzítse és azokról tájékoztassa az érintetteket, elsősorban a Szolgáltatóval ügyfélkapcsolatba lépő bérlőket (a továbbiakban: Bérlő). Szolgáltató a személyes adatok védelméről szóló 2011. évi CXII. törvény 24. §. (3) bek. értelmében nem köteles adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot készíteni.

1. Jogi alapok

1.1. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. §. (3) bek. szerint a jármű üzemben tartója (tulajdonosa), ha törvény eltérően nem rendelkezik, köteles a rendőrhatóság – adatkérés célját tartalmazó – felhívására a szabályszegés elkövetésekor a járművet vezető személyről adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatási kötelezettség legfeljebb az adatkérést megelőző hat hónap időtartamra terjed ki. 

1.2. Ugyanezen törvény 34. §. (1) és (3) bek. szerint a járművek üzletszerű bérbeadásával foglalkozó gazdálkodó szervezet a bérbe adott jármű rendszámáról, a bérlő nevéről, anyja nevéről, születési helyéről és idejéről, lakcíméről (székhelyének, telephelyének címéről), külföldi esetén állampolgárságáról, továbbá a bérbeadás kezdő és befejező időpontjáról köteles nyilvántartást vezetni. Az előzőekben megjelölt szervezet a nyilvántartás adatait a bérleti szerződés megszűntetését követő öt évig kezeli. 

1.3. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21/A. §. (2) és (4) bek. szerint, ha a gépjárművet az üzemben tartó a szabályszegést megelőzően más személy használatába adta, és ezt a használatba vevő személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a (4) bek. szerinti adatokat tartalmazó nyilatkozatával igazolja, vagy – azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt – olyan menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja, amely alapján a (4) bek. szerinti adatok megállapíthatóak, a közigazgatási bírságot a használatba vevő személlyel szemben kell kiszabni. A (2) bek. szerinti nyilatkozat, menetlevél, illetve fuvarlevél tartalmazza:
a) a gépjármű hatósági jelzését,
b) a természetes személy üzemben tartó és használatba vevő nevét, születési idejét, születési helyét, lakcímét, nem természetes személy üzemben tartó és használatba vevő esetén annak megnevezését és székhelyének (telephelyének) címét,
c) azon időszak megjelölését, amelye a gépjármű használatát a használatba vevő az üzemben tartótól átvette. 

1.4. A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 220. §-a szerint, aki vasúti járművet, légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetőleg a közúti forgalomban olyan gépi meghajtású járművet vezet, amelynek vezetésére hatósági engedéllyel nem rendelkezik, továbbá aki e járművek vezetését ilyen személynek átengedi, szabálysértést követ el. 

1.5. A jogrendszer egyéb elemei – így a számviteli szabályok – is előírhatnak adatkezelési, illetve adatszolgáltatási jogot vagy kötelezettséget a Szolgáltató részére.

2. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre

Az 1. pont szerinti, a jogszabályban kötelezően előírt, illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt személyes adatok a következők:
d) Bérlő neve, lakcíme, tartózkodási helye, illetve székhelye
e) természetes személy Bérlő esetén a Bérlő neve, anyja neve, születési helye és ideje,
f) nem természetes személy Bérlő esetén a Bérlő cégjegyzék száma vagy más nyilvántartási száma, valamint bankszámlaszáma,
g) külföldi Bérlő esetén az állampolgárság megjelölése, 
h) a bérlet kezdő és befejező időpontja,
i) a bérelt gépkocsit vezető személy előzőekben foglalt adatai, továbbá a vezetői igazolvány száma és érvényességi ideje,
j) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok, bankkártyás fizetés esetén a bankkártya száma,
k) tartozás hátrahagyása esetén a bérleti szerződés felmondásának eseményei. 

Az adatkezelés célja a bérleti szolgáltatás teljesítése, a bérleti jogviszonyból eredő jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése, a bérlettel kapcsolatos jogi tények feltárhatóságának biztosítása. 

3. A személyes adatok tárolásának időtartama és módja

3.1. A 2. pont szerinti adatok a gépkocsi bérleti szerződés megszűnését követő öt évig, illetve, ha a bérleti jogviszony alapján valamely igény vagy követelés lépne fel, úgy annak elévüléséig, avagy a jogvita végleges lezárásáig kezelhetők. 

3.2. Az adatok kezelését a Szolgáltató az előzőekben foglalt időtartam leteltekor megszünteti. 

3.3. A Szolgáltató a kezelt személyes adatot az adatkezelésről való tudomásszerzését követően haladéktalanul törli, ha a Szolgáltatónál valamely, a fentiekben nem említett körben történő adatkezelésre kerül sor.

3.4. A Szolgáltató köteles a Bérlőkről nyilvántartott személyes adatok védelméről gondoskodni. 

3.5. A számítógépen nyilvántartott adatok esetében az adatokhoz való hozzáférést jelszóvédelemmel kell ellátni és a hozzáférésre jogosult személyekről nyilvántartást kell vezetni. A számítógépes adatállományokról legalább egy példány biztonsági másolatot kell folyamatosan készíteni. 

3.6. A papíralapú nyilvántartásokat az illetéktelenek elől elzárva kell tartani. 

3.7. A nyilvántartásokat megfelelően zárt helyiségben, az irattározási jogszabályok és belső előírások figyelembe vételével kell tárolni. 

3.8. A közbenső, az irattározásra nem kerülő, vagy az irattározási idő után selejtezésre kerülő nyilvántartásokat meg kell szüntetni: a számítógépes adathordozón lévő adatokat helyreállíthatatlanul le kell törölni, a papíralapú, személyes adatokat tartalmazó listákat el kell égetni vagy más módon (pl. iratmegsemmisítővel) ellenőrzötten meg kell semmisíteni. 

4. A személyes adatok továbbításának esetei

4.1. A 2. pont szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, átadhatók:
a) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik,
b) a számlázási és forgalmazási viták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére,
c) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint az elektronikus hírközlési rendszer jogosulatlan vagy jogsértő felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak,
d) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak. 

4.2. Az adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, átadhatók: 
e) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a bérlet, illetve a panaszok ügyintézését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik,
f) a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére. 

4.3. A 4.1. és 4.2. pontok alapján átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket a Szolgáltatóval azonos titoktartási kötelezettség terheli. 


5. A bérlő hozzájárulása és módosításának joga

5.1. A Szolgáltató a Bérlő adatkezeléséhez való előzetes hozzájárulását köteles megszerezni minden olyan esetben, amikor az adatkezelést jogszabály számára kötelezően nem írja elő. 

5.2. A Bérlő adatkezelési hozzájárulását a Szolgáltató a következők szerint szerezheti meg:
g) a bérleti szerződés keretében nyilvántartott hozzájáruló adatkezelési nyilatkozattal,
h) egyes ajánlat esetén a Bérlő által szolgáltatott adatlapon tett nyilatkozattal.

5.3. A Bérlő a hozzájárulásával történő adatkezelésről szóló nyilatkozatát a Szolgáltató ügyfélszolgálatán tett vagy postai úton megküldött írásbeli nyilatkozatával bármikor szabadon megváltoztathatja. 

5.4. A Bérlő adatkezelési nyilatkozatai közül a legutóbbi keltezésű az érvényes. 

6. A szolgáltató adatkezelésének szabályai   

6.1. A Szolgáltatót a tudomására jutott személyes adatokkal kapcsolatosan titoktartási kötelezettség terheli, azok megismerését harmadik személy részére csak az érvényes jogszabályokban és a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint teheti lehetővé. 

6.2. A titoktartási kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a Szolgáltatóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a jogviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony után is terheli. 

7. Az elektronikus kommunikáció elvei

7.1. Amennyiben a Bérlő bizalmas adatokat (pl. bankkártya számot) ad meg bármely regisztráció vagy foglalási folyamat során, a Szolgáltató secure socket layer (SSL) technológiával titkosítja az információkat. 

A Szolgáltató követi az általánosan elfogadott ipari szabványokat, hogy megvédje a részére átadott, személyes azonosításra alkalmas és személyes adatokat mind az adatátvitel során, mind az információk beérkezésekor. Mindemellett a Szolgáltató nem tudja garantálni a teljes biztonságot az Internet veszélyeire és működési elveire tekintettel. Ezt szem előtt tartva a Szolgáltató kéri, hogy a Bérlő ne adja meg fizetési kártya számát a Szolgáltató weboldalain található mezőkben, kivéve azt a mezőt, melyet kifejezetten erre a célra jelölt meg. 

A Szolgáltató a Bérlőt nevének, telefonszámának és e-mail címének megadására kéri. Ez teszi lehetővé, hogy foglalását feldolgozzák, felvegyék a Bérlővel a kapcsolatot esetlegesen felmerülő problémák esetén, valamint, hogy a foglalás visszaigazolásaként e-mailt küldhessen.


Az ügyféladatok bizalmasságát a Szolgáltató alábbi adatvédelmi elvei és eljárásai biztosítják.

A weboldalon megadott személyes adatokat a Szolgáltató kizárólag saját rendszerében tárolja autókölcsönzési tevékenysége működtetésének, ügyintézési tevékenysége szinten tartásának, illetve fejlesztésének támogatása céljából. Mivel a Szolgáltató a Toko autókölcsönző rendszert működtető nemzetközi csoport része, a Toko autókölcsönző rendszer működtetésében résztvevő, más – európai és Európán kívüli – cégekkel időről-időre megosztja a szolgáltatása működtetéséhez kapcsolódó információkat, melyhez hozzátartozhatnak az ezen weboldalakon keresztül megadott személyes információk is. A Bérlő személyes adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra, kivéve, ha a más célú felhasználáshoz kifejezett hozzájárulását adta. A Szolgáltató ügyfeleinek lehetőséget biztosít arra, hogy a róluk nyilvántartott adatokat bármikor megismerhessék, és az adatokat, azok naprakészségének biztosítása céljából helyesbítsék. 

7.2. Nyilvántartott adatok: A weboldal felkeresésekor a Szolgáltató nyilvántartásba veszi a Bérlő által használt IP-címet, mely kizárólag a Bérlő által használt Internet-szolgáltatót azonosítja, és a Bérlőről, mint egyénről semmilyen információt nem tartalmaz. 

7.3. A cookie-k, online nyereményjátékok és online kérdőívek használatával kapcsolatos információk az ezeket bemutató honlapon találhatók, az ezekkel kapcsolatos információk megadása a Bérlő önkéntes döntését jelenti. 

8. Az adatvédelmi felelős

neve: Benkocs Gábor

beosztása: informatikus

8.2. Az adatvédelmi felelős köteles biztosítani:
a) azt, hogy a Szolgáltató és alkalmazottja, tagja, megbízottja az adatvédelemre és az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályokat és a jelen Szabályzatot megismerje, és a munkája során betartsa,
b) az adatvédelem és adatbiztonság követelményeinek személyi és tárgyi feltételeit,
c) a jelen Szabályzatnak a Bérlők, ügyfelek részére az ügyfélszolgálati irodában, valamint – ha van – Internetes honlapján való nyilvános elérhetőségét.

Hatályos: 2014.04.30-tól


 

A bérleti szerződés áttekintése - Feltételek és kikötések

 

Általános információk az autóbérléshez

A szerződés feltételeinek és kikötéseinek ezen áttekintése nem minősül az eredeti bérleti megállapodásnak. Az itt írtaktól függetlenül végig kell olvasnia az eredeti szerződés feltételeit és kikötéseit. 

Jogkövetkezmények: A bérleti megállapodás aláírásával Ön vállalja, hogy járművet vesz bérbe a TOKO-tól, felelősséget vállal a járműért és minden egyéb, ugyanazon szerződéssel bérbe vett dolgokért arra az időre, amíg azokat vissza nem adja a TOKO képviselőjének, aki ellenőrzi azok állapotát. Ön köteles a járművet ugyanolyan állapotban visszaszolgáltatni, ahogyan kézhez kapta. 

Kár: Minden olyan kárért Ön tartozik felelősséggel – kivéve, ha az bizonyítottan a jármű műszaki meghibásodásából eredően következett be –, amely a szerződés kezdetén nem volt jelezve. Az ilyen károk kijavításáért Ön tartozik felelősséggel. Felelősségének összegszerű felső határa a szerződésben vállat önrésztől függ. 

Munkaidőn kívüli visszaszolgáltatás: Amennyiben úgy dönt, hogy a járművet munkaidőn kívül szolgáltatja vissza, mindaddig Ön felelős a járműért, amíg a vállalat azt át nem vizsgálta. Azt javasoljuk, hogy ilyenkor alaposan vizsgálja át a járművet, és készítsen róla fényképeket is. Ha csak lehetséges, a járművel biztonságos helyen, szabályosan kell parkolni. Mindig tanácsos gondoskodni róla, hogy a járművet a TOKO egy képviselője is átvizsgálja, mivel így a felek kölcsönösen egyetérthetnek a jármű állapotát illetően.

Közlekedési szabálysértések: Amíg a jármű az Ön birtokában van, Ön felelős minden közúti közlekedési szabálysértésért, beleértve a gyorshajtást és a tilosban való parkolást is. A bírság mellett adminisztrációs költség megfizetésére is kötelezhetik. A közúti közlekedési szabálysértések kezelésének és bírságolásának módja függ a bírság jellegétől és azon országtól is, ahol a szabálysértést elkövették.

Üzemanyag opció: Többféle lehetőség közül választhat majd arra vonatkozólag, hogy mennyi üzemanyaggal kell, hogy visszaszolgáltassa a járművet. E lehetőségeket a bérlet kezdetén ismertetik majd Önnel. A járművet az Ön által vállalt üzemanyagszinttel kell, hogy visszaszolgáltassa, és ügyelnie kell arra, hogy a megfelelő típusú üzemanyagot tankolja a járműbe. Ennek elmulasztása további költségek felszámolásával jár.

Más vezetők: A járművet kizárólag a bérleti megállapodásban felsorolt személyek vezethetik. Ön köteles gondoskodni róla, hogy más személy ne vezethesse a járművet.

Visszaszolgáltatás: A járművet a megegyezés szerinti helyen és időpontban kell visszaszolgáltatni, hacsak a kölcsönző vállalat bele nem egyezett valamilyen más megoldásba. Ennek elmulasztása további költségek felszámolásával jár, a szerződés feltételeiben és kikötéseiben ismertetetteknek megfelelően.

Bérleti megállapodás: Kérjük, ügyeljen rá, hogy pontosan megértse a megállapodás feltételeit és kikötéseit. Ha a megállapodás valamely eleme nem világos az Ön számára, kérje annak tisztázását az autókölcsönző vállalattól. 

Útmutató az autóbérléshez

Mindegy, hogy üzleti célokról vagy szabadidős felhasználásokról van szó, arról, hogy a saját autója éppen nem áll rendelkezésre vagy nem felel meg az adott célnak, vagy egyszerűen csak arról, hogy nem vágyik a gépjármű tulajdonlásával járó bosszúságokra és kiadásokra, tény, hogy egyre gyakrabban vesznek bérbe személygépjárműveket és furgonokat. 
Az autókölcsönzés igen egyszerű kell, hogy legyen, különösen akkor, ha megtesz néhány egyszerű lépést. Ezen útmutatóból mindent megtud, amit a gépjárműkölcsönzésről tudnia kell – akár saját hazájában, akár külföldön tesz így.

GÉPJÁRMŰ FOGLALÁSA

Ha telefonon keresztül foglal le vagy kölcsönöz járművet, fordítson különösen nagy figyelmet arra, mit tartalmaz a bérlet és mit nem! Kérheti, hogy küldjenek Önnek bővebb felvilágosítást e-mailben, vagy adják meg azon internetes oldal címét, ahol megtalálja a bérleti feltételeket és kikötéseket. Nagyon alaposan állapítsa meg, mi az, ami benne foglaltatik a szolgáltatás árában, és mi az, ami nem, például:

·          Az ár korlátlan futásteljesítményre vonatkozik?

·          Mekkora a biztosítási önrészesedés összege?

·          Tartalmazza-e az ár a forgalmi adót?

·          Van-e a bérbevételi helytől függő felár (a repülőtéri bérbeadó helyeken gyakran számítanak fel ilyet)?

·          Érvényesek-e valamiféle korlátozások a díjra (hétvégi bérlet esetén például általában legkésőbb hétfő reggel egy meghatározott időpontig kell visszavinni a járművet)?

·          Felszámítanak-e külön árat azért, ha a járművet más helyen szeretné átvenni illetve leadni?

·          Felszámítanak-e külön árat, ha a járművel külföldre utaznak?

Nagyon fontos, hogy a szükségleteinek megfelelő járművet válasszon. Bár a kölcsönző cég nem mindig tudja garantálni adott gyártmányú illetve típusú gépjármű kölcsönzését, Önnek gondosan kell megválasztania a szükségleteinek legjobban megfelelő gépjármű-kategóriát, különösen akkor, ha csomagokat, illetve utasokat is szállít. Ha kiegészítő termékeket is szeretne kölcsönözni, például gyermekülést, hóláncot vagy műholdas navigációs rendszert, ezekről még a foglaláskor érdeklődjön, és feltétlenül kérdezzen rá a bérlésük jelentette többletköltségekre!

Milyen iratokra van szükségem?
Szükség van egy érvényes vezetői engedélyre, amely a kölcsönözendő gépjármű kategóriájára is érvényes, egy európai személyazonossági igazolványra és/vagy útlevélre, és egyes esetekben további dokumentumokra is, például érvényes közműszámlára vagy hasonlókra. Ha „fénykép” jellegű vezetői engedélye van, ne csak azt vigye magával, hanem a hozzá tartozó nyomatott engedélyt is. Még a gépjármű lefoglalásakor érdeklődjön a kölcsönző cégnél, mi másra lehet szüksége. Így például a cégek többsége érvényes hitelkártyát is igényel a foglaláshoz, sőt, nagy értékű jármű bérlése esetén több hitelkártyára is szükség lehet.

Gépjármű külföldre vitele
Ha azt tervezi, hogy a bérelt járművel más országba utazik, erről feltétlenül tájékoztassa a kölcsönző céget, mivel szüksége lehet az engedélyükre. Ha engedélyezik a jármű külföldre vitelét, akkor gondoskodhatnak arról, hogy Önnél legyen minden szükséges okmány, s megkösse a járműre a megfelelő biztosításokat, a meghibásodás esetére szóló fedezettel.
Feltétlenül ismerje meg a meglátogatni kívánt ország közlekedési szabályait; lehetséges például, hogy láthatósági mellényt kell magánál tartania Ön és valamennyi utasa számára, vagy a járműben elakadásjelző háromszög is kell, hogy legyen. Lehetséges, hogy a kölcsönző cég a segítségére lehet a meglátogatni kívánt országban előírt követelmények teljesítésében. Ezt az információt a linkre kattintva az országos autó- illetve túrakluboktól is beszerezheti.

A KÖLCSÖNZŐ IRODÁJÁBAN

A bérleti szerződés aláírása
A bérleti szerződés az Ön és a kölcsönző cég között létrejövő hivatalos szerződés, amely részletezi a bérelt jármű használatára vonatkozó feltételeket és kikötéseket. Tartalmazza a gépjármű részletes adatait, azt, hogy Ön mekkora összeg kifizetését vállalta a bérletért és az esetleges kiegészítő termékekért, és hogy mikor kezdődik illetve mikor ér véget a bérleti időszak. Minden esetben szánjon rá bőven elegendő időt, hogy végigolvashassa a bérleti szerződést! Feltétlenül értse meg teljes egészében a bérletre vonatkozó feltételeket, mielőtt aláírná a szerződést!
Emellett tisztában kell lennie a következőkkel is:

Futásteljesítmény
Amennyiben külön díjat kell fizetnie a többlet-futásteljesítményért, feltétlenül ellenőrizze, mekkora az alapdíjban foglalt napi futásteljesítmény, amelyen felül kilométerdíjat számítanak fel. Ügyeljen rá, hogy a kilométeróra állását a jármű átvételekor és leadásakor is pontosan tüntessék fel a bérleti szerződésen. 

Biztosítás töréskár és veszteség ellen
Ön teljes felelősséggel tartozik a kölcsönzött járművel kapcsolatos veszteségekért illetve az azt ért minden károsodásért, amíg azt le nem adta, illetve át nem vették és a kölcsönző cég egy alkalmazottja meg nem vizsgálta. Megvédheti azonban magát e potenciális kiadástól, ha elfogadja a kölcsönző cég által kínált töréskár és veszteség elleni biztosítást, amelynek részletei a bérleti szerződésben szerepelnek.
Ha elfogadja a biztosítást, felelősségének mértéke a bérleti szerződésben meghatározott önrészre korlátozódik.

Lopás elleni biztosítás
A lopás elleni biztosítás arra az esetre nyújt fedezetet, ha a járművet ellopják, vagy a lopás kísérlete során kárt tesznek benne. Ha elfogadja ezt a biztosítást, felelősségének mértéke a bérleti szerződésben meghatározott önrészre korlátozódik.

Kivételek a lopás és töréskár elleni biztosítás alól
Feltétlenül ellenőrizze, vannak-e kivételek a biztosítások hatálya alól, például a szélvédőben, a gumiabroncsokban vagy a jármű tetejében esett károkra vonatkozóan. Mindig tisztázza, mire terjed ki a kölcsönző cég által kínált biztosítás hatálya és mire nem! Ha nem érti a biztosítások valamely részletét, vagy nem biztos benne, mire terjed ki azok hatálya, a szerződés aláírása előtt magyaráztassa azt el a kölcsönző céggel!

Üzemanyag
A kölcsönző cégek többsége különféle lehetőségeket kínál a jármű üzemanyaggal való ellátására. Általában három lehetőség közül választhat:

·          A kölcsönző cégtől vásárol egy teli tanknyi üzemanyagot, és a járművet üres tankkal adja le.

·          A járművet teli tankkal veszi át, és teli tankkal adja le.

·          Kifizeti a kölcsönző cégnek a felhasznált üzemanyag árát.

Járműbérlés előtt mindig ellenőrizze, hogy az adott kölcsönző cég milyen újratankolási politikát alkalmaz, és a jármű átvételekor és leadásakor is ellenőrizze az üzemanyagszintet! Az átvételkor ellenőrizze, hogy milyen üzemanyag kell a kölcsönzött járműbe! A furgonok nagy része és a személygépjárművek egyre nagyobb hányada működik dízelolajjal. Ha dízelmotoros járműbe benzint, vagy benzinmotoros járműbe dízel üzemanyagot tankolnak, az súlyos károsodást okozhat, amelyért Önt terheli a teljes felelősség. Ha nem biztos abban, milyen jellegű üzemanyagra van szükség a járműhöz, útja megkezdése előtt kérdezzen erre rá a kölcsönző cégnél!A JÁRMŰ ELLENŐRZÉSE

A kölcsönző cég köteles tiszta, korszerű és biztonságos járművet biztosítani, amelyet minden bérbeadás előtt alaposan átvizsgálnak.
Átvételkor gondosan ellenőrizze a járművet. Először járja azt körbe, és figyelje meg, nem lát-e bármilyen, károsodásra utaló jelet. Figyeljen meg minden karcolást, horzsolást, benyomódást vagy horpadást, akármilyen kicsik is azok, és ügyeljen rá, hogy azokat feltüntessék a bérleti szerződésen! Ne felejtse el a jármű belső terének átvizsgálását sem, beleértve a pótkerék és a szerszámkészlet meglétének ellenőrzését is! Ügyeljen rá, hogy minden károsodást részletesen feltüntessenek a bérleti szerződésen, és csak úgy írja alá a bérleti szerződést, ha teljesen elégedett a jármű állapotával!
Ha a rossz időjárás vagy a rossz fényviszonyok miatt nem tudja megvizsgálni a járművet, ezt a tényt feltétlenül tüntessék fel a bérleti szerződésen! Ilyenkor is rendkívül fontos azonban, hogy a jármű átvételét követően ésszerű időn belül átvizsgálja azt, és ha bármilyen károsodást észlel, arról azonnal tájékoztassa a kölcsönző céget. Ennek elmulasztása esetén Önt tehetik felelőssé a gépjárművön a szerződés lejártát követően talált bármilyen új károsodásért – vagyis minden olyan károsodásért, amit a kölcsönzés kezdetekor nem tüntettek fel a bérleti szerződésen.

A BÉRLET IDEJÉN

Mi a teendő, ha a jármű meghibásodik?
A bérelt járművek legtöbbjéhez segélyszolgálati szolgáltatás is tartozik. Ha ez így van, ellenőrizze, mely segélyszolgálattal van szerződése a kölcsönző cégnek, és feltétlenül jegyezze fel annak elérhetőségeit. Ha a bérlet nem tartalmaz ilyen szolgáltatást, a teendőkről a kölcsönző cégnél érdeklődjön!

Mi a teendő, ha a járművel balesetet szenved?

Ha baleset éri, ne vállaljon felelősséget semmilyen, a balesetben érintett harmadik fél felé! Szerezze meg az összes balesetben érintett személy nevét és címét, beleértve az esetleges szemtanúkat is, majd azonnal hívja fel a járművét kölcsönző cég legközelebbi irodáját! A jármű leadáskor egy baleseti bejelentőlapot is ki kell töltenie.

Közlekedési kihágások
Tudnia kell, hogy ha a bérelt járművel közlekedve közlekedési kihágást követ el, a bírságon felül további költségek megfizetésére is kötelezhetik. Minden egyes kihágást másként kezelnek és dolgoznak fel, a bírság jellegétől és a járművét kölcsönző cégtől függően.

A JÁRMŰ LEADÁSA

A járművet jó állapotban kell leadnia. Károsodás vagy rongálás esetén Ön tartozik felelősséggel a szükséges javítási vagy helyreállítási költségekért.

Károsodás
A jármű leadásakor úgy számoljon, hogy bőven elegendő idő maradjon a vizsgálatra – ez különösen a forgalmas kölcsönzési helyeken, például a repülőtereken fontos. Ügyeljen rá, hogy a járművet a kölcsönző cég egy alkalmazottja alaposan átvizsgálja, s hogy a járművön észlelhető minden, károsodásra utaló nyomot felfedezzenek, majd azokat a bérleti szerződés összes példányán feltüntessék, és azokat alá is írják! Ha balesetben volt részes, ki kell töltenie és alá kell írnia egy baleseti bejelentőlapot is! 
Amennyiben az Ön által a járműben okozott kár csak csekély mértékű, lehetséges, hogy a kölcsönző cég nem javíttatja meg azt azonnal, és előzetes költségbecslés alapján határozza meg a fizetendő összeget. Egyes kölcsönző cégek a javítást végző vállalkozástól kérnek költségbecslést a javítás tényleges költségeire vonatkozóan. Ha a járművet olyan károsodással adja le, amely megakadályozza annak újbóli bérbe adását, akkor a használhatatlanná válásért is díjat számíthatnak fel. Ezt a díjat a kölcsönző cég a jármű üzemképtelensége idején elmaradt haszon fedezésére számítja fel. 

Mi történik, ha a járművet nyitvatartási időn kívül adom le? 
Egyes kölcsönző cégek megengedhetik, hogy a járművet a bérbeadó iroda zárva tartásának ideje alatt adja le. Mielőtt azonban rászánná magát erre a megoldásra, tisztában kell lennie a kockázatokkal és a következményekkel. Nyomatékosan javasoljuk, hogy a bérelt járművet mindig a rendes munkaidőben adja le.
Amennyiben a kölcsönző cég megengedi a jármű munkaidőn kívüli leadását, mindaddig Ön lesz felelős a jármű állapotáért, amíg a kölcsönző cég egy alkalmazottja el nem tudja végezni annak teljes átvizsgálását. Ez azt jelenti, hogy a felügyelet nélkül maradt járműben esett bármilyen károsodásért önt terheli a felelősség. E kockázat enyhítése érdekében nyomatékosan javasoljuk, hogy ilyen esetben készítsen külső és belső fényképfelvételeket a leadási pontra leparkolt járműről

A BÉRLET UTÁN

A bérlet befejezése után még további díjakat számíthatnak fel önnek a járműben esett károsodások vagy az azzal elkövetett közlekedési kihágások miatt. Ha Ön vitatja e díjak bármelyikét, kérje meg a kölcsönző céget, hogy juttassák el Önhöz az igényüket alátámasztó dokumentumokat!

Panasztétel
Minden autókölcsönző cégnek van ügyfélszolgálati osztálya, amely képes a bérleti folyamat bármely lépése során felmerülő problémák kezelésére. A cégtől függően az elsődleges kapcsolattartási mód lehet e-mail, telefon vagy ajánlott levél is. Kérjük, hogy bővebb felvilágosításért látogasson el a kölcsönző cég honlapjára!

Cookie-k kezelése

Általános információk

 A Toko weboldal alkalmaz ún. cookie-kat. A cookie egy olyan rövid szöveges fájl, melyet a böngésző tárol, és lehetővé teszi, hogy a weboldalak közötti váltások ill. a böngészési alkalmak között emlékezzen információkra. A  Toko számos belső cookie-t alkalmaz, melyet a Toko weboldal generál és használ, valamint alkalmaz külső cookie-kat is, melyeket a Toko weboldalon harmadik fél generál. Ezek lehetővé teszik számunkra, hogy megjegyezzük a foglalások minden részletét, ahogy végighaladnak az oldalon, emlékezzünk az ügyféladatokra, ezáltal a megfelelő tartalmat mutathatjuk a választott lehetőségek és a munkamenet alapján. Továbbá segítenek nekünk a felhasználói szokások megértésében, így javíthatjuk az oldal használatát. A cookie-k csak szöveget képesek tárolni, mely minden esetben anonim és általában titkosított. A Toko semmilyen körülmények között nem tárol személyes adatokat cookie-k segítségével.

Mik azok a cookie-k?


A cookie-k olyan kis terjedelmű szöveges fájlok, melyeket az általunk meglátogatott weboldalak generálnak, ezek a cookie-k tartalmazzák a munkamenet adatait, melyek a későbbiek folyamán még hasznosak lehetnek az adott oldalon. Az adatok lehetővé teszik, hogy az oldal megtartsa az addigi információkat az oldalváltások alatt, illetve hogy elemezze a módot, ahogyan az oldallal a látogató fenntartja a kapcsolatot. A cookie-k biztonságosak, csak olyan információt tudnak tárolni, melyet a böngésző mentett oda, azaz olyan információt, melyet a felhasználó adott meg böngészőjén, vagy melyet az oldal lekérő tartalmaz. A cookie-k nem alkalmasak kódok futtatására, illetve segítségükkel nem lehet másik számítógéphez hozzáférni. Amennyiben egy weboldal titkosítja a cookie-n található információt, akkor csak az a weboldal képes az adott információt elolvasni. Kétféle cookie van: a munkamenet cookie és az állandó cookie. Más-más célra használják őket és más-más információkat tartalmaznak. 
A munkamenet cookie-k az éppen aktuális böngészőn folyó munkamenet által használt információkat tartalmazzák. Ezek a cookie-k automatikusan törlődnek, amikor a böngésző bezárásra kerül. Semmi nem marad a felhasználó gépén azon az időn túl, melyet az adott weboldalon tölt. 
Az állandó cookie-kat arra használják, hogy a weboldalon történő látogatások között tárolja az információkat. Ezek az adatok teszik lehetővé az oldal számára, hogy felismerje, hogy visszatérő látogatóval van-e dolga, és ennek megfelelően reagáljon. Az állandó cookie-k a weboldal által beállított időtartamig érvényesek, ami pár perctől néhány évig is terjedhet.

Miért használunk cookie-kat?


A cookie-kat arra használjuk, hogy kövessük a látogató munkamenetét, ahogy végighalad az oldalon, nyomon követve a foglalás részleteit, illetve hogy bejelentkezett-e. Arra is alkalmazzuk, hogy a munkamenet során a tárgyhoz tartozó termékeket megjelenítse. Partnereink – Google és Adobe – webanalízis cookie-jai lehetővé teszik, hogy nyomon kövessük az oldalon belül az ügyfél interakciót. Ez értékes információkat nyújt számunkra, melyek birtokában javíthatunk a weboldalunkon, az ajánlott termékeinken és szolgáltatásainkon. Különböző partnerekkel is együttműködünk, akik külső cookie-kat írnak, melyeket reklámszolgáltatók használnak más weboldalakon, s ezáltal kaphat a látogató, böngészője előzményei alapján, megfelelő és releváns hirdetéseket. Ezek a cookie-k nem tárolnak személyes információkat, melyek alapján más weboldalak azonosítani tudnák az adott látogatót, kizárólag a böngésző előzményei alapján működnek.

Cookie-k kikapcsolása és törlése


Minden web böngésző lehetővé teszi cookie tevékenységének korlátozását vagy a cookie-k kikapcsolását a böngésző beállítások vagy opciók lehetőségeken belül. Ennek lépései böngészőnként eltérhetnek, erre nézve a böngésző Súgó menüjében találhat instrukciókat. Böngészőjén meg is nézheti a számítógépén levő cookie-kat, törölhet közülük egyeseket vagy akár az összeset is. A cookie-k szöveges fájlok, tehát megnyithatja őket, hogy elolvassa a tartalmukat. A rajtuk levő adat gyakran titkosított vagy csak egy numerikus kulcs, mely megfelel az adott webes munkamenetnek, így nem értelmezhetőek csak annak a weboldalnak a számára, amelyik létrehozta. Amennyiben a cookie-k kikapcsolásra kerülnek,  A Toko  weboldal nem tudja a foglalást létrehozni. A cookie-k megbénítása hatással van a látogatónak az oldalon történő mozgása nyomon követésére is, viszont nem érinti az elemző kódot, amely így is felismeri az oldalon történt látogatást.

Milyen cookie-kat hoz létre a weboldal?


A Toko által írt munkamenet cookie-k olyan adatokat tartalmaznak, melyeket a web szerver hardvere használ arról a szerverről, mely a munkamenetet dolgozza fel, valamint az ügyfél azonosítási státuszát (A Toko  ügyféladatbázis alapján) és a foglalás részleteit. A Toko weboldal által létrehozott állandó cookie-kat technológiai partnereink, az Adobe, a Maxymiser és a Google alkalmazzák. A forgalmi adatok segítenek felismerni az oldalra érkező visszatérő ügyfeleket. A tárolt információt arra használják, hogy más oldalakon a részünkről megfelelő reklám anyaggal láthassuk el ügyfeleinket. Ezen cookie-k eltávolítása nincs hatással A Toko weboldal használhatóságára vagy működésére.

Technológiai partnereink cookie-jai


Adobe SiteCatalyst
A Toko partneri kapcsolatban áll az Adobe Site Catalyst-tal webanalízis és munkamenet analízis érdekében. Az összegyűjtött adatok, melyek azon alapulnak, hogy hol, mikor és mit keresnek az ügyfelek, lehetővé teszik számunkra, hogy javítsunk az oldalunkon, az infrastruktúránkon, a termékeinken és a szolgáltatásainkon. Az Adobe mind állandó, mind pedig munkamenet cookie-kat ír. A cookie-k nem tárolnak személyes adatokat. A cookie-k törlése vagy kikapcsolása nem korlátozza az oldal működését. 

Oracle (Estara és ATG)
A Toko partneri kapcsolatban áll az Oracle-lel annak érdekében, hogy alkalmazhassa a „Click to Call” és „Click to Chat” bővítményeket – lehetővé téve az ügyfél részére, hogy beszélhessen a kontakt centerben lévő ügyintézővel, amennyiben a weboldal érzékeli, hogy az ügyfélnek nehézségei vannak az oldallal. Oracle mind állandó, mind pedig munkamenet cookie-kat ír. A cookie-k nem tárolnak személyes adatokat. A cookie-k törlése vagy kikapcsolása nem korlátozza az oldal működését.

Google
A Toko  partneri kapcsolatban áll a Google-lal webanalízis és hirdetési célokból. A cookie-n lévő adatok elárulják a Google-nak, hogy az ügyfél milyen oldalakat látogat, milyen termékek és szolgáltatások érdeklik, és ezek alapján megfelelő hirdetéseket válogat számára. Google mind állandó, mind pedig munkamenet cookie-kat ír. A cookie-k nem tárolnak személyes adatokat. A cookie-k törlése vagy kikapcsolása nem korlátozza az oldal működését.

Maxymiser

A Toko partneri kapcsolatban áll Maxymiser-rel, hogy különböző oldal elrendezéseket és funkciókat próbáljon ki vagy teszteljen. A cookie biztosítja, hogy az ügyfél felhasználói tapasztalatai változatlanok legyenek akkor is, ha bizonyos oldalak éppen tesztelés alatt állnak. Maxymiser mind állandó, mind pedig munkamenet cookie-kat ír. A cookie-k nem tárolnak személyes adatokat. A cookie-k törlése vagy kikapcsolása nem korlátozza az oldal működését.

 

Copyright (c) TOKO Autókölcsönző 2016. All rights reserved.