Általános Bérlési Feltételek

 

A bérleti szerződés áttekintése - Feltételek és kikötések

 

Általános információk az autóbérléshez

A szerződés feltételeinek és kikötéseinek ezen áttekintése nem minősül az eredeti bérleti megállapodásnak. Az itt írtaktól függetlenül végig kell olvasnia az eredeti szerződés feltételeit és kikötéseit. 

Jogkövetkezmények: A bérleti megállapodás aláírásával Ön vállalja, hogy járművet vesz bérbe a TOKO-tól, felelősséget vállal a járműért és minden egyéb, ugyanazon szerződéssel bérbe vett dolgokért arra az időre, amíg azokat vissza nem adja a TOKO képviselőjének, aki ellenőrzi azok állapotát. Ön köteles a járművet ugyanolyan állapotban visszaszolgáltatni, ahogyan kézhez kapta. 

Kár: Minden olyan kárért Ön tartozik felelősséggel – kivéve, ha az bizonyítottan a jármű műszaki meghibásodásából eredően következett be –, amely a szerződés kezdetén nem volt jelezve. Az ilyen károk kijavításáért Ön tartozik felelősséggel. Felelősségének összegszerű felső határa a szerződésben vállat önrésztől függ. 

Munkaidőn kívüli visszaszolgáltatás: Amennyiben úgy dönt, hogy a járművet munkaidőn kívül szolgáltatja vissza, mindaddig Ön felelős a járműért, amíg a vállalat azt át nem vizsgálta. Azt javasoljuk, hogy ilyenkor alaposan vizsgálja át a járművet, és készítsen róla fényképeket is. Ha csak lehetséges, a járművel biztonságos helyen, szabályosan kell parkolni. Mindig tanácsos gondoskodni róla, hogy a járművet a TOKO egy képviselője is átvizsgálja, mivel így a felek kölcsönösen egyetérthetnek a jármű állapotát illetően.

Közlekedési szabálysértések: Amíg a jármű az Ön birtokában van, Ön felelős minden közúti közlekedési szabálysértésért, beleértve a gyorshajtást és a tilosban való parkolást is. A bírság mellett adminisztrációs költség megfizetésére is kötelezhetik. A közúti közlekedési szabálysértések kezelésének és bírságolásának módja függ a bírság jellegétől és azon országtól is, ahol a szabálysértést elkövették.

Üzemanyag opció: Többféle lehetőség közül választhat majd arra vonatkozólag, hogy mennyi üzemanyaggal kell, hogy visszaszolgáltassa a járművet. E lehetőségeket a bérlet kezdetén ismertetik majd Önnel. A járművet az Ön által vállalt üzemanyagszinttel kell, hogy visszaszolgáltassa, és ügyelnie kell arra, hogy a megfelelő típusú üzemanyagot tankolja a járműbe. Ennek elmulasztása további költségek felszámolásával jár.

Más vezetők: A járművet kizárólag a bérleti megállapodásban felsorolt személyek vezethetik. Ön köteles gondoskodni róla, hogy más személy ne vezethesse a járművet.

Visszaszolgáltatás: A járművet a megegyezés szerinti helyen és időpontban kell visszaszolgáltatni, hacsak a kölcsönző vállalat bele nem egyezett valamilyen más megoldásba. Ennek elmulasztása további költségek felszámolásával jár, a szerződés feltételeiben és kikötéseiben ismertetetteknek megfelelően.

Bérleti megállapodás: Kérjük, ügyeljen rá, hogy pontosan megértse a megállapodás feltételeit és kikötéseit. Ha a megállapodás valamely eleme nem világos az Ön számára, kérje annak tisztázását az autókölcsönző vállalattól. 

Útmutató az autóbérléshez

Mindegy, hogy üzleti célokról vagy szabadidős felhasználásokról van szó, arról, hogy a saját autója éppen nem áll rendelkezésre vagy nem felel meg az adott célnak, vagy egyszerűen csak arról, hogy nem vágyik a gépjármű tulajdonlásával járó bosszúságokra és kiadásokra, tény, hogy egyre gyakrabban vesznek bérbe személygépjárműveket és furgonokat. 
Az autókölcsönzés igen egyszerű kell, hogy legyen, különösen akkor, ha megtesz néhány egyszerű lépést. Ezen útmutatóból mindent megtud, amit a gépjárműkölcsönzésről tudnia kell – akár saját hazájában, akár külföldön tesz így.

GÉPJÁRMŰ FOGLALÁSA

Ha telefonon keresztül foglal le vagy kölcsönöz járművet, fordítson különösen nagy figyelmet arra, mit tartalmaz a bérlet és mit nem! Kérheti, hogy küldjenek Önnek bővebb felvilágosítást e-mailben, vagy adják meg azon internetes oldal címét, ahol megtalálja a bérleti feltételeket és kikötéseket. Nagyon alaposan állapítsa meg, mi az, ami benne foglaltatik a szolgáltatás árában, és mi az, ami nem, például:

·          Az ár korlátlan futásteljesítményre vonatkozik?

·          Mekkora a biztosítási önrészesedés összege?

·          Tartalmazza-e az ár a forgalmi adót?

·          Van-e a bérbevételi helytől függő felár (a repülőtéri bérbeadó helyeken gyakran számítanak fel ilyet)?

·          Érvényesek-e valamiféle korlátozások a díjra (hétvégi bérlet esetén például általában legkésőbb hétfő reggel egy meghatározott időpontig kell visszavinni a járművet)?

·          Felszámítanak-e külön árat azért, ha a járművet más helyen szeretné átvenni illetve leadni?

·          Felszámítanak-e külön árat, ha a járművel külföldre utaznak?

Nagyon fontos, hogy a szükségleteinek megfelelő járművet válasszon. Bár a kölcsönző cég nem mindig tudja garantálni adott gyártmányú illetve típusú gépjármű kölcsönzését, Önnek gondosan kell megválasztania a szükségleteinek legjobban megfelelő gépjármű-kategóriát, különösen akkor, ha csomagokat, illetve utasokat is szállít. Ha kiegészítő termékeket is szeretne kölcsönözni, például gyermekülést, hóláncot vagy műholdas navigációs rendszert, ezekről még a foglaláskor érdeklődjön, és feltétlenül kérdezzen rá a bérlésük jelentette többletköltségekre!

Milyen iratokra van szükségem?
Szükség van egy érvényes vezetői engedélyre, amely a kölcsönözendő gépjármű kategóriájára is érvényes, egy európai személyazonossági igazolványra és/vagy útlevélre, és egyes esetekben további dokumentumokra is, például érvényes közműszámlára vagy hasonlókra. Ha „fénykép” jellegű vezetői engedélye van, ne csak azt vigye magával, hanem a hozzá tartozó nyomatott engedélyt is. Még a gépjármű lefoglalásakor érdeklődjön a kölcsönző cégnél, mi másra lehet szüksége. Így például a cégek többsége érvényes hitelkártyát is igényel a foglaláshoz, sőt, nagy értékű jármű bérlése esetén több hitelkártyára is szükség lehet.

Gépjármű külföldre vitele
Ha azt tervezi, hogy a bérelt járművel más országba utazik, erről feltétlenül tájékoztassa a kölcsönző céget, mivel szüksége lehet az engedélyükre. Ha engedélyezik a jármű külföldre vitelét, akkor gondoskodhatnak arról, hogy Önnél legyen minden szükséges okmány, s megkösse a járműre a megfelelő biztosításokat, a meghibásodás esetére szóló fedezettel.
Feltétlenül ismerje meg a meglátogatni kívánt ország közlekedési szabályait; lehetséges például, hogy láthatósági mellényt kell magánál tartania Ön és valamennyi utasa számára, vagy a járműben elakadásjelző háromszög is kell, hogy legyen. Lehetséges, hogy a kölcsönző cég a segítségére lehet a meglátogatni kívánt országban előírt követelmények teljesítésében. Ezt az információt a linkre kattintva az országos autó- illetve túrakluboktól is beszerezheti.

A KÖLCSÖNZŐ IRODÁJÁBAN

A bérleti szerződés aláírása
A bérleti szerződés az Ön és a kölcsönző cég között létrejövő hivatalos szerződés, amely részletezi a bérelt jármű használatára vonatkozó feltételeket és kikötéseket. Tartalmazza a gépjármű részletes adatait, azt, hogy Ön mekkora összeg kifizetését vállalta a bérletért és az esetleges kiegészítő termékekért, és hogy mikor kezdődik illetve mikor ér véget a bérleti időszak. Minden esetben szánjon rá bőven elegendő időt, hogy végigolvashassa a bérleti szerződést! Feltétlenül értse meg teljes egészében a bérletre vonatkozó feltételeket, mielőtt aláírná a szerződést!
Emellett tisztában kell lennie a következőkkel is:

Futásteljesítmény
Amennyiben külön díjat kell fizetnie a többlet-futásteljesítményért, feltétlenül ellenőrizze, mekkora az alapdíjban foglalt napi futásteljesítmény, amelyen felül kilométerdíjat számítanak fel. Ügyeljen rá, hogy a kilométeróra állását a jármű átvételekor és leadásakor is pontosan tüntessék fel a bérleti szerződésen. 

Biztosítás töréskár és veszteség ellen
Ön teljes felelősséggel tartozik a kölcsönzött járművel kapcsolatos veszteségekért illetve az azt ért minden károsodásért, amíg azt le nem adta, illetve át nem vették és a kölcsönző cég egy alkalmazottja meg nem vizsgálta. Megvédheti azonban magát e potenciális kiadástól, ha elfogadja a kölcsönző cég által kínált töréskár és veszteség elleni biztosítást, amelynek részletei a bérleti szerződésben szerepelnek.
Ha elfogadja a biztosítást, felelősségének mértéke a bérleti szerződésben meghatározott önrészre korlátozódik.

Lopás elleni biztosítás
A lopás elleni biztosítás arra az esetre nyújt fedezetet, ha a járművet ellopják, vagy a lopás kísérlete során kárt tesznek benne. Ha elfogadja ezt a biztosítást, felelősségének mértéke a bérleti szerződésben meghatározott önrészre korlátozódik.

Kivételek a lopás és töréskár elleni biztosítás alól
Feltétlenül ellenőrizze, vannak-e kivételek a biztosítások hatálya alól, például a szélvédőben, a gumiabroncsokban vagy a jármű tetejében esett károkra vonatkozóan. Mindig tisztázza, mire terjed ki a kölcsönző cég által kínált biztosítás hatálya és mire nem! Ha nem érti a biztosítások valamely részletét, vagy nem biztos benne, mire terjed ki azok hatálya, a szerződés aláírása előtt magyaráztassa azt el a kölcsönző céggel!

Üzemanyag
A kölcsönző cégek többsége különféle lehetőségeket kínál a jármű üzemanyaggal való ellátására. Általában három lehetőség közül választhat:

·          A kölcsönző cégtől vásárol egy teli tanknyi üzemanyagot, és a járművet üres tankkal adja le.

·          A járművet teli tankkal veszi át, és teli tankkal adja le.

·          Kifizeti a kölcsönző cégnek a felhasznált üzemanyag árát.

Járműbérlés előtt mindig ellenőrizze, hogy az adott kölcsönző cég milyen újratankolási politikát alkalmaz, és a jármű átvételekor és leadásakor is ellenőrizze az üzemanyagszintet! Az átvételkor ellenőrizze, hogy milyen üzemanyag kell a kölcsönzött járműbe! A furgonok nagy része és a személygépjárművek egyre nagyobb hányada működik dízelolajjal. Ha dízelmotoros járműbe benzint, vagy benzinmotoros járműbe dízel üzemanyagot tankolnak, az súlyos károsodást okozhat, amelyért Önt terheli a teljes felelősség. Ha nem biztos abban, milyen jellegű üzemanyagra van szükség a járműhöz, útja megkezdése előtt kérdezzen erre rá a kölcsönző cégnél!A JÁRMŰ ELLENŐRZÉSE

A kölcsönző cég köteles tiszta, korszerű és biztonságos járművet biztosítani, amelyet minden bérbeadás előtt alaposan átvizsgálnak.
Átvételkor gondosan ellenőrizze a járművet. Először járja azt körbe, és figyelje meg, nem lát-e bármilyen, károsodásra utaló jelet. Figyeljen meg minden karcolást, horzsolást, benyomódást vagy horpadást, akármilyen kicsik is azok, és ügyeljen rá, hogy azokat feltüntessék a bérleti szerződésen! Ne felejtse el a jármű belső terének átvizsgálását sem, beleértve a pótkerék és a szerszámkészlet meglétének ellenőrzését is! Ügyeljen rá, hogy minden károsodást részletesen feltüntessenek a bérleti szerződésen, és csak úgy írja alá a bérleti szerződést, ha teljesen elégedett a jármű állapotával!
Ha a rossz időjárás vagy a rossz fényviszonyok miatt nem tudja megvizsgálni a járművet, ezt a tényt feltétlenül tüntessék fel a bérleti szerződésen! Ilyenkor is rendkívül fontos azonban, hogy a jármű átvételét követően ésszerű időn belül átvizsgálja azt, és ha bármilyen károsodást észlel, arról azonnal tájékoztassa a kölcsönző céget. Ennek elmulasztása esetén Önt tehetik felelőssé a gépjárművön a szerződés lejártát követően talált bármilyen új károsodásért – vagyis minden olyan károsodásért, amit a kölcsönzés kezdetekor nem tüntettek fel a bérleti szerződésen.

A BÉRLET IDEJÉN

Mi a teendő, ha a jármű meghibásodik?
A bérelt járművek legtöbbjéhez segélyszolgálati szolgáltatás is tartozik. Ha ez így van, ellenőrizze, mely segélyszolgálattal van szerződése a kölcsönző cégnek, és feltétlenül jegyezze fel annak elérhetőségeit. Ha a bérlet nem tartalmaz ilyen szolgáltatást, a teendőkről a kölcsönző cégnél érdeklődjön!

Mi a teendő, ha a járművel balesetet szenved?

Ha baleset éri, ne vállaljon felelősséget semmilyen, a balesetben érintett harmadik fél felé! Szerezze meg az összes balesetben érintett személy nevét és címét, beleértve az esetleges szemtanúkat is, majd azonnal hívja fel a járművét kölcsönző cég legközelebbi irodáját! A jármű leadáskor egy baleseti bejelentőlapot is ki kell töltenie.

Közlekedési kihágások
Tudnia kell, hogy ha a bérelt járművel közlekedve közlekedési kihágást követ el, a bírságon felül további költségek megfizetésére is kötelezhetik. Minden egyes kihágást másként kezelnek és dolgoznak fel, a bírság jellegétől és a járművét kölcsönző cégtől függően.

A JÁRMŰ LEADÁSA

A járművet jó állapotban kell leadnia. Károsodás vagy rongálás esetén Ön tartozik felelősséggel a szükséges javítási vagy helyreállítási költségekért.

Károsodás
A jármű leadásakor úgy számoljon, hogy bőven elegendő idő maradjon a vizsgálatra – ez különösen a forgalmas kölcsönzési helyeken, például a repülőtereken fontos. Ügyeljen rá, hogy a járművet a kölcsönző cég egy alkalmazottja alaposan átvizsgálja, s hogy a járművön észlelhető minden, károsodásra utaló nyomot felfedezzenek, majd azokat a bérleti szerződés összes példányán feltüntessék, és azokat alá is írják! Ha balesetben volt részes, ki kell töltenie és alá kell írnia egy baleseti bejelentőlapot is! 
Amennyiben az Ön által a járműben okozott kár csak csekély mértékű, lehetséges, hogy a kölcsönző cég nem javíttatja meg azt azonnal, és előzetes költségbecslés alapján határozza meg a fizetendő összeget. Egyes kölcsönző cégek a javítást végző vállalkozástól kérnek költségbecslést a javítás tényleges költségeire vonatkozóan. Ha a járművet olyan károsodással adja le, amely megakadályozza annak újbóli bérbe adását, akkor a használhatatlanná válásért is díjat számíthatnak fel. Ezt a díjat a kölcsönző cég a jármű üzemképtelensége idején elmaradt haszon fedezésére számítja fel. 

Mi történik, ha a járművet nyitvatartási időn kívül adom le? 
Egyes kölcsönző cégek megengedhetik, hogy a járművet a bérbeadó iroda zárva tartásának ideje alatt adja le. Mielőtt azonban rászánná magát erre a megoldásra, tisztában kell lennie a kockázatokkal és a következményekkel. Nyomatékosan javasoljuk, hogy a bérelt járművet mindig a rendes munkaidőben adja le.
Amennyiben a kölcsönző cég megengedi a jármű munkaidőn kívüli leadását, mindaddig Ön lesz felelős a jármű állapotáért, amíg a kölcsönző cég egy alkalmazottja el nem tudja végezni annak teljes átvizsgálását. Ez azt jelenti, hogy a felügyelet nélkül maradt járműben esett bármilyen károsodásért önt terheli a felelősség. E kockázat enyhítése érdekében nyomatékosan javasoljuk, hogy ilyen esetben készítsen külső és belső fényképfelvételeket a leadási pontra leparkolt járműről

A BÉRLET UTÁN

A bérlet befejezése után még további díjakat számíthatnak fel önnek a járműben esett károsodások vagy az azzal elkövetett közlekedési kihágások miatt. Ha Ön vitatja e díjak bármelyikét, kérje meg a kölcsönző céget, hogy juttassák el Önhöz az igényüket alátámasztó dokumentumokat!

Panasztétel
Minden autókölcsönző cégnek van ügyfélszolgálati osztálya, amely képes a bérleti folyamat bármely lépése során felmerülő problémák kezelésére. A cégtől függően az elsődleges kapcsolattartási mód lehet e-mail, telefon vagy ajánlott levél is. Kérjük, hogy bővebb felvilágosításért látogasson el a kölcsönző cég honlapjára!

Cookie-k kezelése

Általános információk

 A Toko weboldal alkalmaz ún. cookie-kat. A cookie egy olyan rövid szöveges fájl, melyet a böngésző tárol, és lehetővé teszi, hogy a weboldalak közötti váltások ill. a böngészési alkalmak között emlékezzen információkra. A  Toko számos belső cookie-t alkalmaz, melyet a Toko weboldal generál és használ, valamint alkalmaz külső cookie-kat is, melyeket a Toko weboldalon harmadik fél generál. Ezek lehetővé teszik számunkra, hogy megjegyezzük a foglalások minden részletét, ahogy végighaladnak az oldalon, emlékezzünk az ügyféladatokra, ezáltal a megfelelő tartalmat mutathatjuk a választott lehetőségek és a munkamenet alapján. Továbbá segítenek nekünk a felhasználói szokások megértésében, így javíthatjuk az oldal használatát. A cookie-k csak szöveget képesek tárolni, mely minden esetben anonim és általában titkosított. A Toko semmilyen körülmények között nem tárol személyes adatokat cookie-k segítségével.

Mik azok a cookie-k?


A cookie-k olyan kis terjedelmű szöveges fájlok, melyeket az általunk meglátogatott weboldalak generálnak, ezek a cookie-k tartalmazzák a munkamenet adatait, melyek a későbbiek folyamán még hasznosak lehetnek az adott oldalon. Az adatok lehetővé teszik, hogy az oldal megtartsa az addigi információkat az oldalváltások alatt, illetve hogy elemezze a módot, ahogyan az oldallal a látogató fenntartja a kapcsolatot. A cookie-k biztonságosak, csak olyan információt tudnak tárolni, melyet a böngésző mentett oda, azaz olyan információt, melyet a felhasználó adott meg böngészőjén, vagy melyet az oldal lekérő tartalmaz. A cookie-k nem alkalmasak kódok futtatására, illetve segítségükkel nem lehet másik számítógéphez hozzáférni. Amennyiben egy weboldal titkosítja a cookie-n található információt, akkor csak az a weboldal képes az adott információt elolvasni. Kétféle cookie van: a munkamenet cookie és az állandó cookie. Más-más célra használják őket és más-más információkat tartalmaznak. 
A munkamenet cookie-k az éppen aktuális böngészőn folyó munkamenet által használt információkat tartalmazzák. Ezek a cookie-k automatikusan törlődnek, amikor a böngésző bezárásra kerül. Semmi nem marad a felhasználó gépén azon az időn túl, melyet az adott weboldalon tölt. 
Az állandó cookie-kat arra használják, hogy a weboldalon történő látogatások között tárolja az információkat. Ezek az adatok teszik lehetővé az oldal számára, hogy felismerje, hogy visszatérő látogatóval van-e dolga, és ennek megfelelően reagáljon. Az állandó cookie-k a weboldal által beállított időtartamig érvényesek, ami pár perctől néhány évig is terjedhet.

Miért használunk cookie-kat?


A cookie-kat arra használjuk, hogy kövessük a látogató munkamenetét, ahogy végighalad az oldalon, nyomon követve a foglalás részleteit, illetve hogy bejelentkezett-e. Arra is alkalmazzuk, hogy a munkamenet során a tárgyhoz tartozó termékeket megjelenítse. Partnereink – Google és Adobe – webanalízis cookie-jai lehetővé teszik, hogy nyomon kövessük az oldalon belül az ügyfél interakciót. Ez értékes információkat nyújt számunkra, melyek birtokában javíthatunk a weboldalunkon, az ajánlott termékeinken és szolgáltatásainkon. Különböző partnerekkel is együttműködünk, akik külső cookie-kat írnak, melyeket reklámszolgáltatók használnak más weboldalakon, s ezáltal kaphat a látogató, böngészője előzményei alapján, megfelelő és releváns hirdetéseket. Ezek a cookie-k nem tárolnak személyes információkat, melyek alapján más weboldalak azonosítani tudnák az adott látogatót, kizárólag a böngésző előzményei alapján működnek.

Cookie-k kikapcsolása és törlése


Minden web böngésző lehetővé teszi cookie tevékenységének korlátozását vagy a cookie-k kikapcsolását a böngésző beállítások vagy opciók lehetőségeken belül. Ennek lépései böngészőnként eltérhetnek, erre nézve a böngésző Súgó menüjében találhat instrukciókat. Böngészőjén meg is nézheti a számítógépén levő cookie-kat, törölhet közülük egyeseket vagy akár az összeset is. A cookie-k szöveges fájlok, tehát megnyithatja őket, hogy elolvassa a tartalmukat. A rajtuk levő adat gyakran titkosított vagy csak egy numerikus kulcs, mely megfelel az adott webes munkamenetnek, így nem értelmezhetőek csak annak a weboldalnak a számára, amelyik létrehozta. Amennyiben a cookie-k kikapcsolásra kerülnek,  A Toko  weboldal nem tudja a foglalást létrehozni. A cookie-k megbénítása hatással van a látogatónak az oldalon történő mozgása nyomon követésére is, viszont nem érinti az elemző kódot, amely így is felismeri az oldalon történt látogatást.

Milyen cookie-kat hoz létre a weboldal?


A Toko által írt munkamenet cookie-k olyan adatokat tartalmaznak, melyeket a web szerver hardvere használ arról a szerverről, mely a munkamenetet dolgozza fel, valamint az ügyfél azonosítási státuszát (A Toko  ügyféladatbázis alapján) és a foglalás részleteit. A Toko weboldal által létrehozott állandó cookie-kat technológiai partnereink, az Adobe, a Maxymiser és a Google alkalmazzák. A forgalmi adatok segítenek felismerni az oldalra érkező visszatérő ügyfeleket. A tárolt információt arra használják, hogy más oldalakon a részünkről megfelelő reklám anyaggal láthassuk el ügyfeleinket. Ezen cookie-k eltávolítása nincs hatással A Toko weboldal használhatóságára vagy működésére.

Technológiai partnereink cookie-jai


Adobe SiteCatalyst
A Toko partneri kapcsolatban áll az Adobe Site Catalyst-tal webanalízis és munkamenet analízis érdekében. Az összegyűjtött adatok, melyek azon alapulnak, hogy hol, mikor és mit keresnek az ügyfelek, lehetővé teszik számunkra, hogy javítsunk az oldalunkon, az infrastruktúránkon, a termékeinken és a szolgáltatásainkon. Az Adobe mind állandó, mind pedig munkamenet cookie-kat ír. A cookie-k nem tárolnak személyes adatokat. A cookie-k törlése vagy kikapcsolása nem korlátozza az oldal működését. 

Oracle (Estara és ATG)
A Toko partneri kapcsolatban áll az Oracle-lel annak érdekében, hogy alkalmazhassa a „Click to Call” és „Click to Chat” bővítményeket – lehetővé téve az ügyfél részére, hogy beszélhessen a kontakt centerben lévő ügyintézővel, amennyiben a weboldal érzékeli, hogy az ügyfélnek nehézségei vannak az oldallal. Oracle mind állandó, mind pedig munkamenet cookie-kat ír. A cookie-k nem tárolnak személyes adatokat. A cookie-k törlése vagy kikapcsolása nem korlátozza az oldal működését.

Google
A Toko  partneri kapcsolatban áll a Google-lal webanalízis és hirdetési célokból. A cookie-n lévő adatok elárulják a Google-nak, hogy az ügyfél milyen oldalakat látogat, milyen termékek és szolgáltatások érdeklik, és ezek alapján megfelelő hirdetéseket válogat számára. Google mind állandó, mind pedig munkamenet cookie-kat ír. A cookie-k nem tárolnak személyes adatokat. A cookie-k törlése vagy kikapcsolása nem korlátozza az oldal működését.

Maxymiser

A Toko partneri kapcsolatban áll Maxymiser-rel, hogy különböző oldal elrendezéseket és funkciókat próbáljon ki vagy teszteljen. A cookie biztosítja, hogy az ügyfél felhasználói tapasztalatai változatlanok legyenek akkor is, ha bizonyos oldalak éppen tesztelés alatt állnak. Maxymiser mind állandó, mind pedig munkamenet cookie-kat ír. A cookie-k nem tárolnak személyes adatokat. A cookie-k törlése vagy kikapcsolása nem korlátozza az oldal működését.

 

Copyright (c) TOKO Autókölcsönző 2016. All rights reserved.